GCP-Service Training&Consulting
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Název kurzu   Datum od Datum do
Farmaceutická medicína - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT 11.1.2023 21.2.2023
Biostatistika a farmakoinformatika 31.1.2023
Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance 1.2.2023
Zdravotnické prostředky - OBSAZENO 20.2.2023
Ceny a úhrady léčivých přípravků, farmakoekonomika a prostředí na trhu 21.2.2023

Farmaceutická medicína - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT

Datum:  11.1.2023 - 21.2.2023
Cena:  Všechny moduly 38.700 Kč, možnost přihlášení pouze na část kurzu viz níže.
Lektoři:  Viz jednotlivé kurzy.
 • 11.01.2023 Modul I. Fyziologie a farmakologie pro nelékaře
 • 12.01.2023 Modul II. Klinické hodnocení léčiv
 • 31.01.2023 Modul III. Biostatistika a farmakoinformatika
 • 01.02.2023 Modul IV. Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance
 • 20.02.2023 Modul V. Zdravotnické prostředky
 • 21.02.2023 Modul VI. Ceny a úhrady léčivých přípravků, farmakoekonomika a prostředí na trhu

Anotace jednotlivých modulů u příslušných kurzů. Kurz je pořádán Asociací farmaceutické medicíny ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK. Program sestavil programový výbor ve složení: MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků SÚKL; MUDr. Tomáš Boráň, ředitel Sekce registrací SÚKL; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK a předseda AFM; Mgr. Leona Dostalíková, Clinical Team Lead CR&SK, Site Relationship Partner, Pfizer, a členka výboru AFM; a MUDr. Jiří Paseka, Chief Medical Officer, GCP-Service International, a místopředseda AFM. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání.

Přihlášky zde nebo na stránkách Asociace farmaceutické medicíny, https://farmed.cz/index.php/farmaceuticka-medicina-2023-kurz/. Ceny při přihlášení na jednotlivé dny: 1 den 8.500 Kč, 2 dny 16.150 Kč, 3 dny 23.000 Kč, 4 dny 29.000 Kč, 5 dnů 34.300 Kč. Automatická sleva pro více pracovníků jedné firmy se neaplikuje, při zájmu přihlásit více účastníků nás, prosím, kontaktujte. Účastníci jednotlivých modulů obdrží certifikát AFM, účastníci minimálně pěti modulů obdrží podklady pro celý kurz a certifikát 1.LF UK. Členům ACRO-CZ a AVDZP poskytujeme slevu 10% při přihlášení na jeden nebo dva dny a 7% při přihlášení na 3 a více dnů nebo celý kurz. Pro využití slevy se přihlaste zde a v přihlášce označte Jsem registrovaným členem AFM.

Moduly zařazené do kurzu Farmaceutické medicíny se konají v zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, vchod Na bojišti 3.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pracovníky ve vývoji léků nebo zdravotnických prostředků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.

 • Pro lékaře zabývající se klinickými studiemi léčiv a ZP, pracovníky etických komisí, data managery, studijní sestry a koordinátory apod.

 • Pro manažery farmaceutických firem či výrobců ZP, kteří si chtějí prohloubit vzdělání a získat širší rozhled v oblasti výzkumu, vývoje a vstupu na trh.

 • Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a vigilančních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky s potřebou vzdělání v této problematice.

 • Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje.

Biostatistika a farmakoinformatika

Datum:  31.1.2023
Cena:  8.500 Kč
Lektoři:  MUDr. Jiří Paseka, Mgr. Adam Svobodník, Mgr. Markéta Turynová
 • Zdroje medicínských informací
 • Základní typy a designy studií
 • Testy významnosti, chyby prvního a druhého druhu
 • Analýza síly a velikost výběru
 • Statistická a klinická významnost
 • Regulační texty pro statistiku (EU a ICH)
Kurz je součástí šestidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Registrace léčivých přípravků a farmakovigilance

Datum:  1.2.2023
Cena:  8.500 Kč
Lektoři:  MUDr. Marcela Fialová, MUDr. Eva Jirsová, Ing. Kateřina Pospíšilová, MVDr. Tomáš Radiměřský, MUDr. Jitka Vokrouhlická
 • Registrace léčivých přípravků
 • Farmaceutická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Preklinická a klinická dokumentace k registraci léčivého přípravku
 • Farmakovigilance 1: Úvod do farmakovigilance, její historie a používané definice; Legislativa v ČR a Evropě; Role SÚKL a EMA
 • Farmakovigilance 2: Detekce signálů ve farmakovigilanci; Risk Management; Poregistrační studie bezpečnosti; Povinnosti držitele rozhodnutí o registraci
Kurz je součástí šestidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Zdravotnické prostředky - OBSAZENO

Datum:  20.2.2023
Cena:  8.500 Kč
Lektoři:  Mgr. Markéta Kalmárová, Ph.D., MUDr. Tomáš Kučera, Ing. Pavel Kušnierik, Mgr. Karolína Peštová, Ing. Lukáš Peter, Ph.D., Ing. Martin Tulis, další přednášející budou upřesněni.
 • Regulace trhu ZP a IVD v ČR a v Evropě
 • Požadavky MDR na klinický vývoj zdravotnických prostředků z pohledu výrobců
 • Klinická zkouška - typy a nezbytná povolení, praktické aspekty
 • Klinické hodnocení zdravotnických prostředků
 • Hodnocení a studie funkční způsobilosti IVD
 • Role Post-Market Surveillance a vigilance v klinickém vývoji

Kurz je součástí šestidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Ceny a úhrady léčivých přípravků, farmakoekonomika a prostředí na trhu

Datum:  21.2.2023
Cena:  8.500 Kč
Lektoři:  Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Mgr. Karel Ulrych, PharmDr. Jakub Velík, Ing. Milan Vocelka, JUDr. Filip Winter
 • Farmakoekonomika a Health Technology Assessment
 • Vstup nových molekul do úhrad na příkladech
 • Vstup generik a biosimilars do úhrad na příkladech a přehodnocení úhrad při změně situace na trhu nebo v klinické praxi
 • Aplikovaná praxe zajištění dostupnosti léčiv
 • Souběžný dovoz
 • Legislativní regulace farmaceutického marketingu v ČR

Kurz je součástí šestidenního Kurzu Farmaceutické medicíny, přihlásit se však můžete jen na tento den nebo více dnů dle výběru, více podrobností u Kurzu Farmaceutické medicíny.

Místo konání kurzů

GCP-Service International s.r.o., Technopark vchod C, Pekařská 695/10b, Praha 5 (pokud není uvedeno jinak). Místo může být v závislosti na aktuální situaci pozměněno. Ubytování si u dvoudenních kurzů zajišťují účastníci sami.

Cena kurzu zahrnuje

Účast na kurzu, materiály ke kurzu, certifikát, občerstvení a oběd během kurzu. Cena nezahrnuje DPH.

Slevy z ceny

 • Členové Asociace farmaceutické medicíny - 7%
 • Při účasti tří a více osob z jedné společnosti - 10%

Počet účastníků kurzu je vzhledem k interaktivnímu charakteru omezen na 15 (s výjimkou pětidenního kurzu Farmaceutická medicína a kurzu Správná klinická praxe pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery). V případě většího zájmu budou přihlášky vyřizovány způsobem first come, first serve. Kurzy se konají v uvedené dny v době od 9 do 17 hod (pokud není uvedeno jinak).

Storno podmínky

Při zrušení účasti 10 a méně dnů před konáním kurzu bude účtováno 60% z ceny kurzu. Náhradníka lze vyslat bezplatně.