GCP-Service Training&Consulting
 

Kurzy / Přihláška na kurzy

  Barevně zvýrazněná pole (*) musí být vyplněna.
Jméno: *
Příjmení: *
Titul:
Společnost: *
Funkce ve společnosti: *
  Adresa pro korespondenci
Ulice: *
Město: *
PSČ: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: *
  Údaje pro vystavení faktury
Společnost: *
Ulice: *
Město: *
PSČ: *
IČO: *
DIČ: *
  Přihlašuji se na následující postgraduální kurzy
 
Klinická hodnocení a klinické zkoušky zdravotnických prostředků - OBSAZENO
ICH E6 (R2) - Kurz Správné klinické praxe
  Ostatní
 
Jsem registrovaným členem AFM
* Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Souhlas uděluji společnosti GCP-Service Training & Consulting s.r.o., IČO: 02986949, se sídlem Pekařská 695/10B, Praha 5 Jinonice, 155 00. Tyto údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu příslušného účelu, spojeného s pořádáním kurzů, informováním o nových kurzech, pro marketingové účely a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím uvedených elektronických prostředků. Mohu být osloven/a prostřednictvím kontaktů uvedených ve formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou až do mého výslovného odvolání. Potvrzuji, že jsem informován/a o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mám právo k jejich přístupu a mohu požadovat jejich opravu či úpravu, žádat jejich odstranění nebo přenos. Více informací o zpracování mých osobních údajů v rozsahu požadovaném právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), lze nalézt zde.
Kontrolní kód: *